កម្មវិធីពិសេស

១ឈុតមាន ២កំប៉ុង ទទួលបានការថែមជូនជាច្រើនដូចជា ម៉ាស់បិតមុខ សាប៊ូលាងសំអាតម៉្សៅ make up ស្ក្រាប់ខាត់ស្បែក Form ផ្កាកូលាប។ល។ ការថែមប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលា។

ទាក់ទងព័ត៌មាន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលំអិត: 069333399 / 081999983 / 017666551 / 090464544

តេក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះ