ដើម្បថែរក្សាស្បែកមុខតើអ្នកគួរប្រើជេល ឫ​ Foam លាងមុខជាការល្អ?

សម្រាប់អ្នកដែលមានមុខស្ងួត រឺក៏មុខឆាប់មានប្រតិកម្ម ពួកគេតែងតែគិតថាតើគួរតែប្រើប្រាស់ផលិតផលអ្វី ដើម្បីឲ្យសាកសមជាមួយនឹងសាច់មុខរបស់ពួកគេ។ ដោយអ្នកជំនាញបាននិយាយថា សម្រាប់អ្នកដែលមានមុខឆាប់ប្រតិកម្ម គួរតែជៀសវាងការប្រើសាប៊ូប្រភេទFoam ព្រោះថាវាមានជាតិកាត់ខ្លាំងដែលមានpH ដល់ទៅ ៥ជាហេតុធ្វើឲ្យមុខស្ងួតខ្វះជាតិសំណើមឬក្នុងករណីខ្លះអាចត្រូវបានរលាក។

ទើបានជាអ្នកជំនាញបានណែនាំអ្នកឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលបែបជេលវិញ ព្រោះចាមិនត្រឹមតែជួយសំអាតស្បែកមុខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្ដែវាថែមទាំងជួយចិញ្ចឹមស្បែកមុខអ្នកទៀតផង។ លើសពីនេះវាជួយផ្ដល់ឲ្យមុខអ្នកមានសំណើម និងមិនបណ្តាលឲ្យរលាក។ ហើយវាសាកសមគ្រប់ប្រភេទស្បែកទាំងអស់ដូចជាស្បែកស្ងួត, ស្បែកដែលមានជាតិខ្លាញ់ និងស្បែកឆាប់ប្រតិកម្ម៕

ប្រភព៖ mthai

តេក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះ