បំបាត់អាការៈក្អកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិជាមួយនឹងផ្លែក្រវាញ

ផ្លែក្រវាញ យើងអាចនឹងគិតថាវាមានភាពចំលែកដែលយលមកធ្វើការព្យាបាលជំងឺក្អក។ ប៉ុន្ដែនៅតាមបណ្ដាប្រទេសឥណ្ឌា គឺទទួលបានការពេញនិយមជាខ្លាំង។ ព្រោះវាមិនត្រឹមតែជួយព្យាបាលជំងឺក្អកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្ដែវាជួយព្យាបាលបានជាច្រើនមុខដូចជាជំងឺហឺត, រលាកផ្លូវដង្ហើម, រលាកក្រពះ, ផ្ដាសាយ និងជួយព្យាបាលជំងឺក្អកស្ងួត។

រូបតំណាង

វាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលទានជាខ្លាំង ដោយយើងគ្រាន់តែដាក់ដាំជាមួយនឹងទឹកក្ដៅជាការស្រេច ហើយបងប្អូនក៏អាចបន្ថែមជាមួយនឹងតឹកឃ្មុំបានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូន។ ដោយបងប្អូនត្រូវតែឱស្សាហ៍នៅក្នុងការទទួលទានវាជាប្រចាំ ទើបទទួលបានផលល្អចំពោះសុខភាព៕

រូបតំណាង
រូបតំណាង
តេក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះ