សាខាភ្នំពេញ

Address: St. 510, Sangkat Phsar Deum Thkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

Phone: 069 3333 99 / 081 9999 83 / 017 666 551 / 090 46 45 44

Email: Info@samrors.com

តំណាងចែកចាយខេត្តកំពង់ចាម

Address: ក្រុងកំពង់ចាម

Phone: 016 880 880 / 012 359 788

តំណាងចែកចាយខេត្តកណ្តាល

Address: ផ្សារកំពង់កន្តួត ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល

Phone: 015 313 142

តំណាងចែកចាយប៉ោយប៉ែត បាត់ដំបង

Address: ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

Phone: 069 3333 66 / 010 766667

តេក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះ